SOS-Børnebyerne

SOS-boernebyerne

Om SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne arbejder for forældreløse og udsatte børn. Organisationen blev stiftet i 1949 og har i dag over 500 børnebyer i 133 lande. Organisationen er uafhængig af religiøse og politiske interesser. SOS Børnebyerne har arbejdet i Danmark siden 1964.

Hvad er deres formål?

SOS Børnebyerne er en organisation, der arbejder langsigtet med forældreløse og udsatte børns udvikling i børnebyer over hele verden. I SOS Børnebyerne giver vi hver dag forældreløse og udsatte børn en barndom med en tryg familie, et kærligt hjem og en uddannelse. Det kommer der livsglade og ressourcestærke mennesker ud af.

SOS Børnebyerne arbejder også med familieprogrammer. Familieprogrammerne forebygger, at udsatte børn bliver forældreløse – og støtter børnenes, familiens og lokalsamfundets sociale udvikling. Alle kan støtte SOS Børnebyerne. Enten med et fadderskab til et barn eller en børneby, eller ved at støtte et konkret projekt, som f.eks. opførelsen af en ny skole, et lægecenter eller et ungdomscenter primært i udviklingslandene, hvor der er størst behov og færrest ressourcer på grund af f.eks. epidemier, krig og naturkatastrofer.

Du kan hjælpe

Der er langt over 100 mio. forældreløse og udsatte børn i verden. Det er børn, som må klare sig selv. Børn, som ikke har nogen voksne til at tage sig af dem. Børn, som ikke har et sted at sove og som kun får mad, når nogen i nabolaget forbarmer sig over dem. Det er børn, der har brug for hjælp og støtte.
Du kan for kun 5 kroner om dagen blive SOS-fadder. Som SOS-fadder bidrager du til, at et forældreløst eller udsat barn får muligheden for at få en barndom i en børneby. Her får barnet en tryg opvækst. Det får en mor, en familie og et hjem. I familien vil der ofte være 8-10 søskende, hvoraf nogle af dem vil være biologiske søskende.

En børneby består typisk af 10-15 familiehuse, en børnehave, en skole, et socialcenter og et ungdomshus. I skolen går også 1/3 betalende velhavendes børn for lokalområdet, samt 1/3 fattige børn, hvis familier får støtte gennem familieprogrammerne. De fattige børns skolegang er finansieret af SOS Børnebyerne gennem de bidrag borgere over hele verden yder til netop det formål.
Tryk på støt nu og læs mere om de muligheder SOS-Børnebyerne har.

Comments are closed.